Planlægningsmøde 1. februar 2017

Præsident Troels byder velkommen til sæson 2017
Det lyder godt nok som om vores forening består af mange flere medlemmer, at dømme efter de mange kommentarer.

Som I hørte i Præsident Troels velkomst, var vi nu samlet i vores tidligere mødelokale på Rungsted Kro efter flere års fravær. Vi var 10 Tolvmænner, idet Sven og vores vicepræsident var langt fra hjemmet, hendholdsvis Sydafrika og Spanien.

Desværre, vil jeg sige af flere grunde, dels er det altid ærgerligt at der mangler nogle medlemmer, men især Steens fravær lagde en del byrder på mine skuldre, således at mit hverv som fotograf og referent blev ringe.

Billekvalitet og kvantitet er dårligere end jeg ønsker.

Mødet forløb godt, og det var rart at være tilbage i de vante omgivelser, som i mellemtiden havde fået en tydelig opfriskning. 

Vi følte os godt modtaget, og vi fik en dejlig Rugsted gryde efterfulgt at af en æblekage serveret i et henkogningsglas.

Den burde måske have tilbragt lidt længere tid under glaslåget!

Efter middagen gik Præsident Troels over til aftenens første programpunkt, evaluering sæson 2016. Troels oplæste Steens tilsendte manuskript.

 

Vicepræcident Steen havde følgende at berette.

I  Tolvmandsforeningens regi er der tradition for at den afgående

President står for præmie overrækkelsen til årets dygtige ( og ikke

uheldige ) medlemmer.

Men inden spændingen udløses er det også vice-presidentes lod at

komme med en kort beretning om året der er gået:

 

Det var hyggeligt at stå som vært ved vort planlægningsmøde primo

januar og  Janni havde lagt ” sig i sele” for at beværte os bedst muligt.

 

Vort møde forløb forbavsende hurtigt, idet næsten alle kunne godtage

mine dato-forslag samt sammensætning af matchledere.

Personligt har jeg deltaget i en del planlægningsmøder og jeg må sige,

at der af-og til har været problemer med ferier, fødselsdage o.s.v.

Denne gang havde alle rigtigt studeret de respektive kalendere og var

særdeles godt forberedte, hvilket gjorde arbejdet problemfrit . Tak

 

At der derefter kom lidt grus i maskineriet var en bagatel som vi via

mailen fik løst fornuftigt vil jeg mene.

A.p.p. Så var det ikke årsagen til at du blev valgt som min efterfølger

Troels. Min begrundelse har jeg tidligere fremsat ved afslutnings-

middagen i klubben.

 

Vi har i årets løb haft 6 matcher eller rettere 5, idet matchen i juli

desværre måtte aflyses på grund af regn. Matchen skulle ellers have

foregået på Helsingørs smukke bane, så det var bare sort uheld.

Det mest komiske var imidlertid, at matchledelsen efter en ivrig

korrespondance medlemmerne imellem, hvor selv telefonledningerne

glødede traf beslutningen om at aflyse, hvorefter solen tittede frem

netop på start tidspunktet. Men da var det for sent.  ØV

 

Alle de andre matcher blev afviklet i godt golfvejr og er udførligt

beskrevet i Pers livagtige redegørelser

 

Matchen med Damerne ikke mindst, et veloplagt matchleder par

Jørgen og Erling havde gjort deres til at dagen blev en succes.

 

Endelig er der turen til Veen med gæster. Behøver jeg at nævne,

at vejret viste sig fra sin bedste side og alt klappede til fulde.

Tak for makkerskabet Troels og   ”HELD og LYKKE”  i  2017

 

Derudover vil jeg ikke berette mere om matcherne, idet vi alle har set

vor udmærkede og vel ajourførte hjemmeside både før-og efter hver

enkelt match. Det er fantastisk når man ser hvor mange gange siden

bliver besøgt, vi er trods alt kun 12 medlemmer.

Det har været en let ”Regeringsperiode” idet der kun har været en enkelt episode, hvor presidenten i samråd med matchlederne måtte

ændre lidt på propertionerne.

 

Så har der i årets løb været 2 mærkedage:

 

I marts rundede Bent Bilde Jensen de 75 år, hvilket blev påskønnet med nogle gode flasker rødvin.

 

Midt på sommeren var det så vor EDB mand, Sekretær, Kasserer,

Regnskabsfører, Pressechef, Hoffotograf samt Opfinder med små

finurlige, selvsponsorede påhit til vore matcher der sammen med sin

søde kone Ulla kunne fejre ”Diamantbryllup”  ( imponerende ).

Dette blev ligeledes påskønnet af klubben. Denne gang med en flaske

fransk champagne. 

 

Dette var så ordene.

 

Til slut vil jeg takke Per Muller:

 

Per............ Du ved ”kært barn har mange navne”

Du ” har mange titler”  her i tolvmands foreningen, ja det er faktisk kun posten som ” president ” du p.t. ikke bestrider.

Vi andre 11 tolvmænd er fuld af beundring over den energi du altid udviser og priser os lykkelige over at have ”  Een som dig ” her i

foreningen.

Vi påskønner ALLE det store arbejde du udfører og håber bestemt ikke, at du nedlægger dine hverv foreløbig.

Når du sidder derhjemme og arbejder, bliver du sikkert ofte tør i halsen. Derfor vil Troels på mine vegne overrække dig nogle flasker

øl så du ind imellem kan læske ganen.

 

Jeg vil sige jer tak for endnu et godt ” Tolvmandsår ” og velkommen

til vor nye President.      …...... Steen

 

Præmier sæson 2016

Niels-Erik modtager Eclectic præmien for 4. gang på 13 år.

Vores gamle Pokal gik efter et flot resultat på i alt 6 point til vores præsident Troels. Det var første gang Troels vandt pokalen, det er 2. gang han er præsident efter 16 år som Tolvmand.

Per var den næste på vinderpodiet, og modtog for sin 2. plads med 5 point "Den gamle Mashie".

Denne vandrepræmie kan vindes til ejendom efter en Tolvmand har vundet den fire gange i alt, så der er lang vej endnu. Tidligere vindere kan findes på siden Vor Historie.

Eclectic vinder af Steens smukke sølvfad gik, næsten vanen tro men retfærdigt til Niels-Erik, der hele sæson 2016 havde lagt sig meget bekvemt i spidsen med det bedste score, og kunne se os andre halte efter i et ynkeligt forsøg på at overhale. Niels-Erik fik samlet 66,35 point med runner up Troels i behørig afstand 70,95.

Det var dagens uddeling af præmier, -tilgode har vi President cup, som af gode grunde ikke kunne realiseres på denne dag, da giver og modtager ikke var tilstede, men vinder blev Sven med 21 point på bagni, og runner up Per med 20 og Bjarne med 19.

Præmieoverækkelsen vil finde sted ved vores første tolvmandsmatch 3.maj, forudsat begge er til stede der.

Endnu en præmie kunne ikke uddeles, da proportionerne var for krævende.

Det drejer sig om den af Niels-Erik udsatte LWC, Last Winner Cup.

I sæson 2016 ville den gå til den Tolvmand der præcis kunne score 72 netto. Det lykkedes ikke, flere passerede de 72, og andre lå lige under,

Proportionerne blev derfor ændret, og i fremtiden går LWC til den Tolvmand der i sæsonen har det højeste Stableford score.

Gemt men ikke glemt!

Per fik for sin indsats på damematchen sæson 2016 overakt sin præmie for en 2. plads samt længste drive, hvorhen er ikke klarlagt, men tak til Erling og Jørgen for opbevaring af mine præmier.

Som sidste punkt i flg. Præsidentens plan blev Den Gyldne Putter, dette hæderkronede relikvie, vidergivet til ny værge for sæson 2017.

Erling, altid i godt humør, og altid parat til at lære nyt, værge for 2017 med spørgsmålet, hvorfor vandt du egentlkig den gyldne putter for sæson 2015. Jo men, Erling DGP kan ikke vindes, den kan uddeles, så nu har Erling en sæson til at finde den næste i rækken.

Aftenes program er ved at være afsluttet, men to væsntlige punkter mangler stadig.

Program for sæson 2017 blev uden det store besvær sat til syv Matchdage.

Dagene fremgår af siden Matchdage oversigt.

Per gennemgik økonomien for 2017, og det blev vedtaget at vi alle skulle indbetale kr. 250,00 til vores konto i Danske Bank.

Indbetaling til banken i stedet for kontanter til mig, gør det meget lettere at føre regnskabet med disse betroede midler.

Cool

Med andre ord, næste gang I "kommer forbi " jeres bank, så overfør kr. 250,00 til Tolvmandsforeningens konto i Danske Bank.

reg:4356

kto:4356 275101

Budget fremgår af siden Regnskab 2017

Matchdage 2017 blev hurtigt bestemt, håber det holder.

Matchdage i 2017

 

Bjarne

Cool

 

 

 

 

Cool

 

Claus

 

 

 

 

Cool

 

 

Per

 

 

 

 

 

 

 

Steen

 

 

 

Cool

 

 

 

Troels

Cool

Cool

 

 

 

 

 

Niels-Erik

 

 

Cool

 

 

 

 

Sven

 

 

Cool

 

 

 

 

Jørgen

 

 

 

 

Cool

 

 

Preben

 

 

 

 

 

Cool

 

Bent

 

 

 

Cool

 

 

 

Erling

 

Cool

 

 

 

 

Cool

Eivind

 

 

 

 

 

 

Cool

 

1 .match

2. match

3. match

4. match

5. match

6.match

7. match

 

Kokkedal

ukendt

Kokkedal

Kokkedal

Kokkedal

Hven

Hornbæk

 

3.maj

31. maj

10. juni

12. juli

2. aug.

23. aug.

13.sep.

                                                   MED DAMER

Samlet oversigt over matchdage 2013 - 2017 ses på siden Matchdage oversigt.

Det skal nævnes, vi blev enige om, at vores præmier der skal indgraveres med navn og årstal, i fremtiden kun skal have tilført navn, såfremt vinderen i forvejen har optaget plads til sit navn. Trofæerne bør indleveres til den samme sølvsmed på en gang, herved opnås antagelig en mere fornuftig pris.

Hastværk er lastværk

Det lakker mod enden, og vi var næsten på vej ud ad døren, da jeg pludselig kom i tanke om

Nærmest hullet målebånd

NHM følger matchlederne fra match til match på samme måde som vore drikkebægre.

Jeg har i vinterens løb fremstillet nok et "Nærmest hullet målebånd".

Det udmærker sig ved at blive anbragt direkte i cuppen på flagets plads, er forsynet med en golfkugle limet til båndet, og anvendes på enkel vis ved at man tager fat i målebåndet golfbold, trækker denne hen ved siden af sin egen bold, beder sin markør aflæse resultatet, og med det indbyggede håndsving ruller båndet på plads. 

Så håber vi bare at der bliver rigtig meget brug for båndet i den kommende sæson.

Denne gave glemte jeg indtil medlemmerne faktisk var ved at gå

Håber den vil blive brugt lige så flittigt som vores drikkebægre.

Jeg demonstrerer den gerne ved vore første match 3. maj med Bjarne og Troels som matchledere.

På gensyn Kokkedal den 3. maj.

PerCool

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE